Valitse sivu
Suomalaista palvelua lippu ISO 9001 -laatusertifikaatti
Työterveys Wellamo

palvelut

Etusivu / palvelut / Työterveyspsykologiapalvelut

Tarvearvioinnin työterveyspsykologille tekee työterveyslääkäri ja/tai työterveyshoitaja.

 

Työpaikalla tapahtuva toiminta/työyhteisötyö

Työpaikkakäynti / suunnattu työpaikkaselvitys
Tavoitteena on arvioida työyhteisön hyvinvointia ja psyykkisiä ja/tai sosiaalisia kuormitustekijöitä, tehdä johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia sekä arvioida kuormituksen terveydellistä merkitystä.Tarvittaessa kognitiivisen ergonomian arviointi. Työyhteisötyö alkaa aina esimiehen kanssa käydyn keskustelun perusteella.

Työterveysneuvottelu
Tavoitteena on antaa ohjausta ja neuvontaa liittyen työntekijän työkykyyn.

Työyhteisötyö (tietojen antaminen, ohjaus ja neuvonta)
Tavoitteena on auttaa työyhteisöä erilaisten kuormitustekijöiden sekä voimavarojen ja ratkaisuehdotusten löytämisessä. Uusimpina teemoina resilienssin ja kognitiivisen ergonomian vahvistaminen.
Työyhteisötyö-esite
Dialoginen työkykypaja -esite
Muutostuki-esite
Resilienssi-esite
Kognitiivisen ja fyysisen ergonomian työpaikkakäynti -esite

Ryhmän ohjaus ja neuvonta
Tavoitteena on antaa ohjausta ja neuvontaa ryhmälle tai työyhteisölle työkyvyn ja työssä jaksamisen tueksi. Teema valitaan ryhmän ja/tai työpaikan tarpeiden mukaan.
Psyykkinen valmennus -esite

Työnohjaus
Tavoitteena on oman työn ja ammatillisen osaamisen kehittäminen.
Työnohjaus-esite

Luennot
Tavoitteena on jakaa tietoa yksilön ja työyhteisön työkyvyn ja jaksamisen ylläpitämisestä: mm. työhön liittyvän kuormituksen vähentämisestä, palautumisen merkityksestä ja keinoista sekä kognitiivisesta ergonomiasta.
Työterveyspsykologien pitämät luennot -esite

Yksilöön kohdistuva toiminta

Työterveyspsykologin yksilövastaanotto

Esimieskonsultaatio

  • Tavoitteena on tukea esimiehen työtä oman ja työyhteisön hyväksi.

Esimieskonsultaatio-esite

 

Työterveyspsykologin palvelut.pdf (linkki)