Suomalaista palvelua lippu ISO 9001 -laatusertifikaatti
Etusivu

palvelut

Etusivu / palvelut / Työterveyspsykologiapalvelut

Tarvearvioinnin työterveyspsykologille tekee työterveyslääkäri ja/tai työterveyshoitaja.

Työpaikalla tapahtuva toiminta/työyhteisötyö

Työpaikkakäynti / suunnattu työpaikkaselvitys
Tavoitteena on arvioida työyhteisön hyvinvointia ja psyykkisiä ja/tai sosiaalisia kuormitustekijöitä, tehdä johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia sekä arvioida kuormituksen terveydellistä merkitystä.

Työterveysneuvottelu
Tavoitteena on antaa ohjausta ja neuvontaa liittyen työntekijän työkykyyn.

Työyhteisötyö
Tavoitteena on auttaa työyhteisöä erilaisten kuormitustekijöiden, esim. ristiriitojen ratkaisussa. Työyhteisötyö alkaa keskustelulla esimiehen kanssa.
Käyntimäärä 1 – 5 kertaa / lähete.

Ryhmän ohjaus ja neuvonta
Tavoitteena on antaa ohjausta ja neuvontaa valikoidulle ryhmälle työkyvyn ja työssä jaksamisen tueksi. Teema valitaan työpaikan tarpeiden mukaan.

Työnohjaus
Tavoitteena on oman työn ja ammatillisen osaamisen kehittäminen.

Luennot
Tavoitteena on jakaa tietoa yksilön ja työyhteisön työkyvyn ja jaksamisen ylläpitämisestä: mm. työhön liittyvän kuormituksen vähentämisestä, palautumisen merkityksestä ja keinoista sekä kognitiivisesta ergonomiasta.

 

Yksilöön kohdistuva toiminta

Työterveyspsykologin yksilövastaanotto

  • Tavoitteena on tukea työhyvinvointia ja työssä jaksamista sekä arvioida asiakkaan psyykkistä ja/tai sosiaalista kuormitusta / voimavaroja sekä kehittää asiakkaan kanssa keinoja kuormituksen vähentämiseksi ja voimavarojen lisäämiseksi.

Esimieskonsultaatio

  • Tavoitteena on tukea esimiehen työtä oman ja työyhteisön hyväksi.

 

Työterveyspsykologin palvelut.pdf (linkki)