Suomalaista palvelua lippu ISO 9001 -laatusertifikaatti
Tervetuloa

Työterveys Wellamoon

Työllä on tukijansa

Tiedotteet

Tiedotearkisto

Asiakkaaksi Työterveys Wellamoon

Työterveyshuolto on sopimuspohjaista toimintaa ja sopimuksessa määritellään työterveyspalvelujen laajuus. Toiminnan sisältö kirjataan sopimuksen tehneen työnantajan työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan.

Asiakastyytyväisyys ilmaistaan NPS-indeksinä. NPS:llä tarkoitetaan kysymystä, joka mittaa asiakastyytyväisyyttä kysymällä asiakkaan halukkuutta suositella yritystä muille. Asiakas arvioi suositteluhalukkuutta asteikolla 0 – 10 (erittäin epätodennäköisesti – erittäin todennäköisesti) ja tuloksena saadaan suositteluindeksi asteikolla -100 – +100 (kaikki asiakkaat ovat arvostelijoita – kaikki asiakkaat ovat suosittelijoita). Terveydenhuollossa keskimääräinen suositteluindeksi on 62.

8

Toimipistettä

80

Ammattilaista

2200

Työnantaja-asiakasta

24290

Henkilö-
asiakasta

32

Työkykyä tukevaa ryhmää

500

Työpaikkaselvitystä

Tule meille töihin

Olemme joustava ja perheystävällinen työpaikka. Osa-aikatyö ja työ itsenäisenä ammatinharjoittajana on myös mahdollista.

Yhtiö Työterveys Wellamo Oy

on Päijät-Hämeen kuntien sekä Iitin, Myrskylän, Pukkilan, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän omistama osakeyhtiö.