Suomalaista palvelua lippu ISO 9001 -laatusertifikaatti

Asiakkaaksi Työterveys Wellamoon

Työterveyshuolto on sopimuspohjaista toimintaa ja sopimuksessa määritellään työterveyspalvelujen laajuus. Toiminnan sisältö kirjataan sopimuksen tehneen työnantajan työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan.

Olettehan yhteydessä vähintään 2 viikkoa ennen kuin toivotte sopimuksen tulevan voimaan.

Asiakastyytyväisyys ilmaistaan NPS-indeksinä. NPS:llä tarkoitetaan kysymystä, joka mittaa asiakastyytyväisyyttä kysymällä asiakkaan halukkuutta suositella yritystä muille. Asiakas arvioi suositteluhalukkuutta asteikolla 0 – 10 (erittäin epätodennäköisesti – erittäin todennäköisesti) ja tuloksena saadaan suositteluindeksi asteikolla -100 – +100 (kaikki asiakkaat ovat arvostelijoita – kaikki asiakkaat ovat suosittelijoita). Terveydenhuollossa keskimääräinen suositteluindeksi on 62.

8

Toimipistettä

72

Ammattilaista

2200

Työnantaja-asiakasta

24290

Henkilö-
asiakasta

6

Työkykyä tukevaa ryhmää

500

Työpaikkaselvitystä

Tule meille töihin

Olemme joustava ja perheystävällinen työpaikka. Osa-aikatyö ja työ itsenäisenä ammatinharjoittajana on myös mahdollista.

Yhtiö Työterveys Wellamo Oy

on Päijät-Hämeen kuntien sekä Iitin, Myrskylän, Pukkilan, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän omistama osakeyhtiö.