Teemme vuoden 2023 aikana uusia ennaltaehkäisevän työterveyshuollon sopimuksia ainoastaan järjestämisvastuun perusteella palvelua hankkiville.

 

 

Asiakkaaksi Työterveys Wellamoon

Työterveyshuolto on sopimuspohjaista toimintaa ja sopimuksessa määritellään työterveyspalvelujen laajuus. Toiminnan sisältö kirjataan sopimuksen tehneen työnantajan työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan.

Olettehan yhteydessä vähintään 2 viikkoa ennen kuin toivotte sopimuksen tulevan voimaan.

Asiakastyytyväisyys ilmaistaan NPS-indeksinä. NPS:llä tarkoitetaan kysymystä, joka mittaa asiakastyytyväisyyttä kysymällä asiakkaan halukkuutta suositella yritystä muille. Asiakas arvioi suositteluhalukkuutta asteikolla 0 – 10 (erittäin epätodennäköisesti – erittäin todennäköisesti) ja tuloksena saadaan suositteluindeksi asteikolla -100 – +100 (kaikki asiakkaat ovat arvostelijoita – kaikki asiakkaat ovat suosittelijoita). Terveydenhuollossa keskimääräinen suositteluindeksi on 62.

5

Toimipistettä

72

Ammattilaista

2200

Työnantaja-asiakasta

24290

Henkilö-
asiakasta

6

Työkykyä tukevaa ryhmää

500

Työpaikkaselvitystä

Tule meille töihin

Olemme joustava ja perheystävällinen työpaikka. Osa-aikatyö ja työ itsenäisenä ammatinharjoittajana on myös mahdollista.

Yhtiö Työterveys Wellamo Oy

on Päijät-Hämeen kuntien sekä Iitin, Myrskylän, Pukkilan, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän omistama osakeyhtiö.