Suomalaista palvelua lippu ISO 9001 -laatusertifikaatti
Etusivu

palvelut

Etusivu / palvelut / Työfysioterapiapalvelut

Työpaikalla tapahtuva toiminta

Ergonomiakäynti

Ergonomiakäynnin tavoitteena on tukea työntekijän tuki- ja liikunta-elimistön sopivaa kuormittumista säätämällä työpiste ergonomian kannalta toimivaksi ja ohjaamalla työasentoa sekä taukoliikkeitä yksilöllisesti työntekijän toimintakykyä tukien.

Työtapaohjaus

Työtapaohjaus on oppimisprosessi, missä työntekijä saa ohjausta, neuvontaa ja harjoittelua tuki- ja liikuntaelimistöä säästävien työ-liikkeiden ja – menetelmien omaksumiseen omassa työpisteessään.

Luennot fyysisen työ- ja toimintakyvyn tueksi liittyneenä kehon kuormittumiseen, ergonomiaan, ääniergonomiaan sekä omahoitoon terveysliikunnan ja kehotietoisuuden keinoin.

Työfysioterapialuennot.pdf

Yksilöön kohdistuva toiminta

Työfysioterapeutin yksilövastaanotto

Tavoitteena on tukea asiakkaan fyysistä työkykyä ohjauksen ja neuvonnan keinoin
Ohjeiden harjoittelu ja henkilökohtaiset omahoito-ohjeet fysioterapeuttisen tutkimisen perusteella
Mediracer-tutkimus rannekanava-oireyhtymän diagnostiikan tukena

Akuutti tule -vastaanotto

Akuutti tule-vastaanotto (tuki- ja liikuntaelin -vastaanotto), selkä-, niska-, olka-, kyynärpää-, ranne- ja alaraajaoireisille. Vastaanotto tukee työntekijän fyysistä työkykyä tarkoituksenmukaisten ohjeiden ja omahoidon kautta.

Esite_Työfysioterapian akuuttivastaanotto.pdf

Fyysisen kunnon testaus

Tavoitteena on antaa työntekijälle testien perusteella henkilökohtaiset ohjeet fyysisen kunnon ylläpitämiseen ja parantamiseen työn kuormitustekijät ja vaatimukset huomioiden (polkupyöräergometritestaus, lihaskunto-, liikkuvuus- ja tasapainotestit työn fyysisten vaatimusten mukaan)