Suomalaista palvelua lippu ISO 9001 -laatusertifikaatti
Etusivu

Työterveyshuolto

Etusivu / Työterveyshuolto

Työterveyshuolto

Työterveyshuollon perusta on lakisääteinen työterveyshuolto, joka sisältää mm. työterveyshuollon toimintasuunnitelman, työpaikkaselvityksen ja terveystarkastukset.

 

Sairaanhoito on työnantajalle vapaaehtoinen osa lakisääteisen työterveyshuollon lisänä, sairaanhoidon kustannukset muodostuvat käynneistä ja tutkimuksista.

Työterveyspainotteinen sairaanhoito on yleislääkäritasoista avosairaanhoitoa. Se sisältää työterveyslääkärin ja -hoitajan antamat hoidot sekä sovitut laboratorio- ja kuvantamistutkimukset. Erikoislääkärikonsultaatiot ovat mahdollisia työntekijän työkykyarvioon liityen.

Työterveyshuolto toimii moniammatillisesti Hyvää työterveyshuoltokäytäntöä noudattaen.

 

 Työnantaja ja yrittäjä

Maatalousyrittäjä