Suomalaista palvelua lippu ISO 9001 -laatusertifikaatti
Etusivu

Tiedotteet

Etusivu / Tiedotteet / Tiedote työnantajille liittyen Koronaepidemiaan, riskin arviointiin sekä riskiryhmiin kuuluviin työntekijöihin

Koronaepidemiaan liittyen STM on laatinut ohjeen 24.3.2020 liittyen henkilöiden työskentelyyn, jotka ovat alttiimpia saamaan corona-19 vakavampia tautimuotoja.

Tähän liittyen työnantajien on määriteltävä työt ja työtehtävät, missä Koronariskin tartunta on kohonnut muuhun väestöön nähden. Näitä töitä ovat esim. terveydenhuollon tehtävät, joissa on aerosoliriski tai tehtävät, joissa hoidetaan kokoaikaisesti henkilöitä, jotka itse eivät kykene toimimaan annettujen tartuntariskiä vähentävien suojausohjeistuksien mukaisesti. Tarvittaessa apua riskinarvointiin saa työterveyshuollosta omalta vastuuhoitajalta /-lääkäriltä.

Mikäli näissä työtehtävissä, jotka työnantaja on määrittänyt kohonneeseen riskiin, työskentelee henkilöitä, jotka kuuluvat THL määrittämään riskiryhmään, työterveyshuolto voi arvioida, voiko henkilö työskennellä työtehtävissään normaalisti vai onko henkilön kohdalla tarve työn muokkaamiseen.

Päätöksen henkilön riskiryhmään kuulumisesta tekee potilaan hoitava lääkäri tai työterveyslääkäri.

Riskiryhmiä ovat henkilöt, jotka ovat yli 70-vuotiaita ja sen lisäksi henkilöt, joilla on jokin seuraavista:
• Vaikea-asteinen sydänsairaus
• Huonossa hoitotasapainossa oleva keuhkosairaus
• Diabetes, johon liittyy elinvaurioita
• Krooninen maksan tai munuaisen vajaatoiminta
• Vastustuskykyä heikentävä tauti kuten aktiivisessa
solunsalpaajahoidossa oleva leukemia tai lymfooma (ei ylläpitohoito)
• Vastustuskykyä voimakkaasti heikentävä lääkitys (esimerkiksi suuri-
annoksinen kortisonihoito).

Saadakseen tämän arvion työterveyshuollosta koskien riskiryhmään kuulumista ja mahdollista työn muokkaustarvetta tarvitsemme työnantajalta tiedon tehtävistä, joissa riski on katsottu kohonneeksi, jonka jälkeen työntekijä varaa soittoajan työterveyshoitajalle.

Lahdessa 26.3.2020

Työterveys Wellamo Oy

Satu Nevalainen
johtava ylilääkäri