Suomalaista palvelua lippu ISO 9001 -laatusertifikaatti
Etusivu

Yhtiö

Etusivu / Yhtiö

Yhtiö lyhyesti

Työterveys Wellamo Oy on Päijät-Hämeen kuntien (Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Padasjoki, Orimattila ja Sysmä) sekä Iitin, Myrskylän, Pukkilan, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän omistama osakeyhtiö. Yhtiö on Lahden kaupungin tytäryhtiö ja kuuluu Lahti-konserniin.

Työterveys Wellamo Oy:n toiminta on käynnistynyt 1.5.2010.

Yhtiö tuottaa monipuolisia työterveyspalveluja, sekä lakisääteistä ennaltaehkäisevää, KELA I -korvattavaa palvelua että ei-lakisääteistä, KELA II -korvattavaa sairaanhoitoa.

Yhtiö toimii omistajakuntiensa ja omistajana olevien kuntayhtymien alueella ja sillä on 10 toimipistettä Päijät-Hämeessä. Palvelut pyritään järjestämään lähipalveluina koko toiminta-alueella.

Kuulumme Työ ja Terveys ry:n verkostoon ja tätä kautta meillä on mahdollisuus tarjota työterveyspalveluja myös valtakunnallisesti.

Yhtiössä työskentelee 90 työterveyshuollon ammattilaista ja yhtiöllä on voimassa oleva aluehallintoviranomaisen (AVI) lupa tuottaa työterveyshuollon palveluja.

Työterveys Wellamo Oy on Työ ja Terveys ry:n ja Hämeen kauppakamarin jäsen.

Yhtiölle on myönnetty syksyllä 2014 avainlipputunnus suomalaisesta palvelusta.

Olemme saaneet ISO-laatusertifikaatin kesäkuussa 2019.

Hallitus 2020 – 2021

Puheenjohtaja, Seppo Virtanen, liikuntaneuvos
Varapuheenjohtaja,  Sari Niinistö, aikuiskasvatustieteen kandidaatti
Jäsen, Petteri Jyrkinen, vastuualuejohtaja
Jäsen, Tuula Kilpinen, terveydenhuollon maisteri
Jäsen, Kirsi Timonen, johtava ylilääkäri

Lahden kaupungin edustaja, Mika Mäkinen, konsernipalvelujohtaja
Henkilöstön edustaja, Päivi Eskola, työterveyshoitaja

Johto

Toimitusjohtaja, Kirsi Korttila, puh. 041 730 1687
Johtava ylilääkäri, Risto Raivio, puh. 044  755 6899
Palvelupäällikkö, Päivi Andelin-Patja, puh. 044 755 6808
Hallintosihteeri, Terhi Löppönen, puh. 044 755 6881
Johdon assistentti, Irmeli Kosonen, puh. 044 755 6271

Sähköposti: etunimi.sukunimi@tyoterveyswellamo.fi
Käynti- ja postiosoite: Saimaankatu 23, 15140 Lahti

Tilintarkastaja

KPMG Oy Ab
vastuunalainen tilintarkastaja HT, JHT, Kirsi Sova

Yhtiön historia

Päijät-Hämeen kunnallisten työterveyshuoltopalvelujen turvaamista ja kehittämistä selvitettiin 2000-luvulla kaksi eri kertaa. Lähtökohtana selvityksille oli kansanterveyslain 14 §:n kunnille asettama velvoite järjestää työterveyshuoltopalvelut alueellaan.

Selvitysten perusteella päädyttiin kuntien yhteistyöhön työterveyshuoltopalvelujen tuottamisessa. Yhteistyömuodoksi valittiin osakeyhtiö.

Kuntien ja kuntayhtymien sataprosenttisesti omistama Työterveys Wellamo Oy tuottaa toiminta-alueellaan työterveyshuoltopalveluja. Kuulumme Työ ja Terveys ry:n verkostoon ja tätä kautta meillä on mahdollisuus tarjota työterveyspalveluja myös valtakunnallisesti.

Työterveys Wellamo Oy:n ensimmäisenä toimitusjohtajana toimi HTM Sirpa Maukola-Juuso 10.12.2009 – 31.8.2014. Hän teki mittavan ja uraauurtavan työn Työterveys Wellamon valmistelijana ja käynnistäjänä sekä toiminnan vakiinnuttajana.

Hänen jälkeensä toimitusjohtajana jatkoi VTM Päivi Hiltunen 4.8.2014 – 31.1.2020 (1.3.2020). Päivi Hiltusen toimitusjohtajakaudella Yhtiö sai Labquality Oy:n  myöntämän ISO 9001 -laatusertifikaatin 10.6.2019.

HM Kirsi Korttila aloitti Työterveys Wellamon Oy:n palveluksessa 1.1.2020 ja ryhtyi hoitamaan toimitusjohtajan tehtävää 1.2.2020 alkaen.
Kirsi Korttila on toiminut erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä 30 vuoden ajan.