Suomalaista palvelua lippu ISO 9001 -laatusertifikaatti
Työterveyshuolto

Maatalousyrittäjät

Etusivu / Työterveyshuolto / Maatalousyrittäjät

Työterveyshuollon palvelut maatalousyrittäjille

Terveystarkastukset

Työterveyshoitaja tekee perusterveyden kartoituksen; mm. haastattelu, pituus, paino, painoindeksi, verenpaine, kuulo, näkö, keuhkojen toimintaa mittaava tutkimus, rokotukset ja tarpeelliset
laboratoriokokeet.

Tilakäynti

Tilakäynneillä ja sinua haastattelemalla tutustutaan työoloihisi, arvioidaan työsi kuormittavuutta, tapaturmariskejä ja altisteita sekä mitataan mm. melua, valaistusta ja kaasuja.

Tilakäynti tehdään jokaiselle työterveyshuoltoon äskettäin liittyneelle tilalle ja tämän jälkeen se uusitaan neljän vuoden välein, tarvittaessa useamminkin työolosuhteiden muuttuessa. Tilakäyntien välillä käydään yhdessä läpi tilan työolosuhteet keskustelemalla niistä terveys-tarkastusten yhteydessä. Terveystarkastukset tehdään noin kahden vuoden välein.

Sairaanhoito

Sinulla on mahdollisuus saada yleislääkäritasoiset sairaanhoitopalvelut työterveyshuollosta, jos olet sopinut ennalta ehkäisevästä työterveyshuollosta. Merkittävä etu on, että työterveyshuollon ammattilaiset osaavat heti arvioida työsi osuutta sairastumiseesi ja mahdollinen sairausloman pituus voidaan mitoittaa työsi vaativuuden mukaan. Myös kuntouttavat toimenpiteet voidaan aloittaa viipymättä. Työterveyshuollon kautta voi päästä kuntoutukseen.

 

Tule asiakkaaksi

Työterveys Wellamo Oy on täysin suomalainen v. 2010 perustettu yhdeksän Päijät-Hämeen kunnan ja Iitin, Myrskylän ja Pukkilan kuntien sekä ja kahden kuntayhtymän; Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän, omistama julkinen osakeyhtiö, joka työllistää n. 80 työterveyshuollon ammattilaista.

Kehitämme innolla yhteistyötä asiakkaidemme kanssa, panostamme palvelujen laatuun ja vaikuttavuuteen. Meillä on ISO 9001
-laatusertifikaatti. Käytössämme on useita sähköisiä palvelukanavia.

Työterveyshuollon ABC

Palvelukuvasto (saavutettava, pdf)

Palvelukuvasto (selailtava)

Työterveyshuollosta (englanniksi)

Hinnasto

Hinnasto toimitetaan kysyttäessä.

Kela korvaa työnantajalle työterveyshuollon kustannuksista 60 % ennaltaehkäisevästä työterveyshuollosta. Sairaanhoitopalveluista aiheutuvista kustannuksista Kela-korvaus on keskimäärin 50 %.

Palveluista työpaikkaan kohdistuva toiminta laskutetaan hinnaston mukaisena tuntiveloituksena. Vastaanottokäynnit, kuten terveystarkastus laskutetaan aikaperusteisesti.

Toimintasuunnitelma tarkastetaan vuosittain yhteistyössä työnantajan/yrityksen työsuojeluorganisaation kanssa.

Työterveyshuollon asiakkaille palvelut ovat tasavertaisia, käytämme yhtenäistä hinnoittelua.

Tuotteet

  1. Lakisääteinen työterveyshuolto (= Kela I)
  2. Kokonaisvaltainen työterveyshuolto eli edellisen lisäksi        työterveyspainotteinen yleislääkäritasoinen sairaanhoito (= Kela II) ja eri sopimuksesta laajennettu tutkimus- ja sairaanhoito, fysikaalinen hoito ja psykologin tapaamiset sovitussa laajuudessa yrityksen kustantamana.
  3. Muut työhyvinvointipalvelut sopimuksen mukaan (ei kelakorvattavat)

Lisätietoja työterveyhuollosta ja korvauksista Kelasta

 

Yhteydenottopyyntö sopimusasiassa