Suomalaista palvelua lippu ISO 9001 -laatusertifikaatti
Etusivu

Tietosuoja

Etusivu / Tietosuoja

Työterveys Wellamo Oy:n henkilörekisteri

 

 

 

1. Työterveys Wellamon asiakkaiden ja potilaiden informointi työterveyshuollon rekisteristä

 

Työterveys Wellamo Oy:n rekisteriselostetta laajempi tietosuojaseloste on nähtävissä työterveyshuollon asiakastiloissa.

 

2. Työterveys Wellamon henkilörekisterin tarkastuspyynnöt

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä saada ne kirjaallisena. Tarkastuspyyntö esitetään henkilökohtaisesti tai kirjallisesti toimintayksikön työntekijälle tai lähetetään kirjallisena os. Työterveys Wellamo Oy, Saimaankatu 23, 15140 Lahti.

 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa korjaamista, jolloin kirjallinen tietojen korjaamispyyntö perusteluineen lähetetään Työterveys Wellamolle edellä mainittuun osoitteeseen.

 

Tarkastusoikeuden toteuttamisesta tai epäämisestä päättää aina viime kädessä johtava ylilääkäri.

 

Tietoja pyytäneen henkilön henkilötiedot tarkastetaan tietoja noudettaessa.

 

3. Työterveys Wellamon rekisterin lokitietojen tarkistaminen

 

Työterveyshuollon potilasrekisterin lokitietojen tarkistamisesta vastaa johtava ylilääkäri tai hänen nimeämänsä rekisteriasioita hoitava henkilö.

 

Jos rekisteröity epäilee tietojensa väärinkäyttöä, selvityspyyntö tehdään lomakkeella Lokitietojen tarkistuspyyntö, joka toimitetaan osoitteella: Työterveys Wellamo Oy, Saimaankatu 23, 15140 Lahti

 

Lokitietojen selvittämispyyntöjä säilytetään hallinnon erillisessä arkistossa.