Valitse sivu
Suomalaista palvelua lippu ISO 9001 -laatusertifikaatti
Työterveys Wellamo

palvelut

Etusivu / palvelut / Työyhteisötuki

Mitä työyhteisötuki on?

Työyhteisötuki on työn ja työyhteisön kehittämisen väline, missä perustyömuotona ovat moniääninen keskustelu ja erilaiset ryhmämenetelmät.

Työyhteisötuki alkaa aina keskustelulla esimiehen kanssa. Joskus esimiehen auttaminen riittää myös työyhteisön tueksi.

Mikä on työyhteisötuen tavoite?

  • tukea työn yhdessä ymmärtämistä ja prosessoimista niin, että perustyö sujuu
  • kehittää kykyä avoimeen keskusteluun ja kykyyn käsitellä ristiriitoja
  • vahvistaa moniäänistä näkökulmaa, auttaa oppimaan työstä ja onnistumaan sekä jaksamaan siinä

Avainsanoja työyhteisötuessa ovat avoin vuorovaikutus, ratkaisukeskeisyys, kyky kuunnella entistä selvemmin itseä ja muita.

Työyhteisötuen sisältö sovitaan aina ryhmään osallistujien kanssa yhdessä ensimmäisellä tapaamiskerralla ja sitä voidaan tarpeen mukaan muokata ja tarkentaa.

Työyhteisötuen kohderyhmä:

  • tuki erilaisissa muutos- ja kuormitustilanteissa, kuten organisaation perustehtävän ja esimiehen vaihdoksissa
  • tuki tilanteissa, missä työyhteisössä tapahtuu paljon vaihtumista työntekijätasolla
  • tuki ennaltaehkäisevästi tilanteissa, missä työterveyshuolto ja esimies arvioineet riskin henkiseen kuormittumiseen
  • työyhteisön työkyvyn edistäminen tukemalla esimiesten ja työntekijöiden keskinäistä vuoropuhelua