Suomalaista palvelua lippu ISO 9001 -laatusertifikaatti
Etusivu

palvelut

Etusivu / palvelut / Työterveyshuoltopainotteinen sairaanhoito

Työterveyshuoltoon liittyvä sairaanhoito on yleislääkäritasoista työterveyspainotteista sairaanhoitoa tarvittavine laboratorio- ja röntgentutkimuksineen. Työterveyshuollossa ei ole päivystysvelvollisuutta. Työterveyslääkärin harkinnan mukaan voidaan käyttää erityistutkimuksia sekä erikoislääkärin konsultaatioita hoito- ja kuntoutuslinjan määrittämiseksi tai työkyvyn arvioimiseksi hoitovastuun säilyessä työterveyshuollossa.

  • Sairaanhoitosopimuksen tehneiden yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää sairaanhoitopalveluita
  • Sairasvastaanottotoiminta toimii ajanvarauksella
  • Esimiehet myöntävät sairauslomia työpaikan käytännön mukaisesti
  • Työterveyshoitajat myöntävät lyhyitä sairauslomia

Työterveyshuollossa kehitämme lääkäreiden ja työterveyshoitajien työnjakoa, jotta voimme tarjota lisää resursseja lääkäreiden työterveyshuoltopainotteiseen sairaanhoitoon ja työkyvyn arviointiin. Kokeneiden työterveyshoitajiemme laaja-alaista tietotaitoa hyödyntämällä tarjoamme asiakkaillemme kohdennettua ja joustavaa palvelua. Äkillisten sairauksien hoidon tarpeen arviointi ja palveluohjaus toteutetaan asiakaspalvelussa sekä työterveyshoitajien vastaanotolla.