Suomalaista palvelua lippu ISO 9001 -laatusertifikaatti
Etusivu

palvelut

Etusivu / palvelut / Ryhmätoiminta

Tervetuloa ryhmiimme, joissa huomioimme turvavälit ja tarvittaessa maskien käytön.

Ryhmätoiminnasta saat lisää tietoa omalta työterveyshoitajaltasi.

Videoita ryhmätoiminnasta (linkki)

Ensiapuryhmät

EA-koulutusesite.pdf

Painonhallintaryhmä

Työterveyshoitajan ohjaama ryhmä
yleisesite, painonhallintaryhmä.pdf

Työfysioterapia

Ryhmiin ohjaudutaan aina työterveyshoitajan tai lääkäri kautta. Lisätietoa työfysioterapian ryhmistä: minna.kinnunen@tyoterveyswellamo.fi

Ryhmät toteutuvat yleensä kolme kertaa tunnin tapaamiskertoina.

Ryhmissä annetaan tietoa, ohjausta, neuvontaa ja harjoitteita fyysistä työ- ja toimintakykyä kehittäen:

Selkäryhmä
selän omahoitoa ja ergonomiaa
yleisesite_selkäryhmä.pdf

Niskaryhmä
niskan ja rintarangan alueen omahoitoa ja ergonomiaa
yleisesite_niskaryhmä.pdf

Ääniergonomiaryhmä
äänenkäyttö-, ryhti-, hengitysharjoitteita puhetyön tueksi
yleisesite_ääniergonomiaryhmä

Olkaryhmä
olka- ja hartiaseudun alueen harjoitteita ja omahoitoa
yleisesite_olkaryhmä.pdf

Alaraajan nivelrikkoryhmä
polven ja lonkan alueen harjoitteita ja omahoitoa
yleisesite_alaraajan nivelrikkoryhmä.pdf

Työtapaohjaus ergonomisten työasentojen ja liikkeiden omaksumiseksi.

Työterveyspsykologia

Ryhmiin ohjaudutaan aina työterveyshoitajan tai lääkäri kautta.Lisätietoa työterveyspsykologian ryhmistä: riitta.veijalainen@tyoterveyswellamo.fi

Ryhmät toteutuvat yleensä viisi kertaa.

Esimiesten työkykyryhmä
Esimiesryhmässä käymme yhdessä läpi esimiestyön haasteita sekä löydämme voimavaroja ja ratkaisuehdotuksia työn arkeen.
yleisesite_esimiesten työkykyryhmä.pdf

Työkykyryhmä kipuasiakkaille
Ryhmän tavoitteena vahvistaa kipuasiakkaiden hallintakeinoja sekä ohjata rentous- ja kehotietoisuusharjoituksia.
yleisesite_työkykyryhmä kipuasiakkaille.pdf

Hyvä uni -ryhmä
Tapaamisissa käydään läpi uneen ja unihäiriöihin liittyviä asioita alustusten, keskustelujen, rentoutumisharjoitusten ja kotitehtävien avulla. Käsiteltäviä teemoja ovat mm. unen rakenne ja fysiologia, unenhuolto, stressin ja ylivireyden tasaaminen sekä kognitiiviset keinot paremman unen tueksi.
yleisesite_uni_ryhmä.pdf

Työkyvyn tueksi -ryhmä
Ryhmän sisältönä:
Hyvinvoinnista huolehtiminen
Stressin kanssa selviytyminen
Voimavarojen, vireyden ja työkyvyn säilyttäminen ja vahvistaminen.
yleisesite_työkyvyn tueksi_ryhmä.pdf

Debriefing- eli jälkipuinti-istunto
Debriefing-istunto (ryhmä) tarvitaan, kun työpaikalla on tapahtunut jotain arjesta poikkeavaa (esim. ryöstö, väkivaltatilanne).
Tavoitteena on käydä yhdessä läpi tilannetta, sekä sen herättämiä ajatuksia ja tuntemuksia.

 

 

Ryhmätoiminnan vuosikello, syksy 2021

Linkki: Ryhmätoiminnan vuosikello, syksy 2021.pdf