Historia

Yhtiö / Yhtiön historia

Yhtiön historia

Päijät-Hämeen kunnallisten työterveyshuoltopalvelujen turvaamista ja kehittämistä selvitettiin 2000-luvulla kaksi eri kertaa. Lähtökohtana selvityksille oli kansanterveyslain 14 §:n kunnille asettama velvoite järjestää työterveyshuoltopalvelut alueellaan.

Selvitysten perusteella päädyttiin kuntien yhteistyöhön työterveyshuoltopalvelujen tuottamisessa. Yhteistyömuodoksi valittiin osakeyhtiö. 

Kuntien ja kuntayhtymien sataprosenttisesti omistama Työterveys Wellamo Oy tuottaa toiminta-alueellaan työterveyshuoltopalveluja. Kuulumme Työ ja Terveys ry:n verkostoon ja tätä kautta meillä on mahdollisuus tarjota työterveyspalveluja myös valtakunnallisesti.

Työterveys Wellamo Oy:n ensimmäisenä toimitusjohtajana toimi HTM Sirpa Maukola-Juuso 10.12.2009 - 31.8.2014. Hän teki mittavan ja uraauurtavan työn Työterveys Wellamon valmistelijana ja käynnistäjänä sekä toiminnan vakiinnuttajana.

Hänen jälkeensä toimitusjohtajana jatkaa VTM Päivi Hiltunen. Hän on toiminut sosiaali- ja terveydenhuollon eri tehtävissä yli 30 vuotta sekä kunnissa että kuntayhtymissä.