Varhainen tuki

Palvelut / Varhainen tuki työkykyasioissa

Varhainen tuki työkykyasioissa

Työkyky ja terveydentila voivat muuttua työuran aikana vähitellen vuosien kuluessa tai äkillisesti. Jos työkyky heikkenee, on siihen mahdollista vaikuttaa jo varhaisessa vaiheessa.

Varhainen tuki toimii parhaiten, jos siitä on keskusteltu etukäteen työyhteisön kanssa. Työpaikan varhaisen tuen mallin mukainen toimintatapa hyödyttää sekä työnantajaa että työntekijöitä.

Keskeisessä asemassa prosessissa ovat työntekijä itse sekä hänen lähiesimiehensä. Työntekijä vastaa omista henkilökohtaisista ratkaisuistaan prosessin eri vaiheissa ja työpaikalla prosessin etenemisestä vastaa lähiesimies.

Varhaisen tuen malli työnantajille (pdf)

Sairauspoissaoloseuranta (pdf)