Työterveyspsykologia

Palvelut / Työterveyspsykologia

Työterveyspsykologiapalvelut

Tarvearvioinnin työterveyspsykologille tekee työterveyslääkäri ja/tai työterveyshoitaja.

Työpaikalla tapahtuva toiminta

Työpaikkakäynti / suunnattu työpaikkaselvitys
Tavoitteena on arvioida työyhteisön hyvinvointia ja psyykkisiä ja/tai sosiaalisia kuormitustekijöitä, tehdä johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia sekä arvioida kuormituksen terveydellistä merkitystä.

Työterveysneuvottelu
Tavoitteena on antaa ohjausta ja neuvontaa liittyen työntekijän työkykyyn.

Työyhteisötyö
Tavoitteena on auttaa työyhteisöä erilaisten kuormitustekijöiden, esim. ristiriitojen ratkaisussa.
Käyntimäärä 1 - 5 kertaa / lähete.

Ryhmän ohjaus ja neuvonta
Tavoitteena on antaa ohjausta ja neuvontaa valikoidulle ryhmälle työssä ja yritysten työpaikalla.

Työnohjaus ja luennot

 

Yksilöön kohdistuva toiminta

Työterveyspsykologin yksilövastaanotto

  • Tavoitteena on tukea työhyvinvointia ja työssä jaksamista sekä arvioida asiakkaan psyykkistä ja/tai sosiaalista kuormitusta / voimavaroja sekä kehittää asiakkaan kanssa keinoja kuormituksen vähentämiseksi ja voimavarojen lisäämiseksi.


Esimieskonsultaatio

  • Tavoitteena on tukea esimiehen työtä työhyvinvoinnin hyväksi.