Työpaikkaselvitys

Palvelut / Työpaikkaselvitys

Työpaikkaselvitys

Työpaikkaselvitys on työterveyshuollon
toiminnan perusta

Perinteisellä työpaikkaselvityksellä tarkoitetaan työstä, työympäristöstä ja -yhteisöstä aiheutuvien terveysvaarojen ja -haittojen tunnistamista, arviointia ja parannusehdotusten tekemistä. Työpaikkaselvitystä täydentää ohjaus ja neuvonta työpaikan, työntekijöiden ja työyhteisön terveyden edistämiseksi. Selvityksen perusteella laaditaan työpaikan työterveyshuollon toimintasuunnitelma.