Työfysioterapia

Palvelut / Työfysioterapia

Työfysioterapiapalvelut

Työpaikalla tapahtuva toiminta

Ergonomiakäynti

Ergonomiakäynnin tavoitteena on tukea työntekijän tuki- ja liikunta-elimistön sopivaa kuormittumista säätämällä työpiste ergonomian kannalta toimivaksi ja ohjaamalla työasentoa sekä taukoliikkeitä yksilöllisesti työntekijän toimintakykyä tukien.

Työtapaohjaus

Työtapaohjaus on oppimisprosessi, missä työntekijä saa ohjausta, neuvontaa ja harjoittelua tuki- ja liikuntaelimistöä säästävien työ-liikkeiden ja – menetelmien omaksumiseen omassa työpisteessään.

Luennot fyysisen työ- ja toimintakyvyn tueksi liittyneenä kehon kuormittumiseen, ergonomiaan, ääniergonomiaan sekä omahoitoon terveysliikunnan ja kehotietoisuuden keinoin. 

Työfysioterapialuennot.pdf

 

Yksilöön kohdistuva toiminta

Työfysioterapeutin yksilövastaanotto

  • Tavoitteena on tukea asiakkaan fyysistä työkykyä ohjauksen ja neuvonnan keinoin
  • Ohjeiden harjoittelu ja henkilökohtaiset omahoito-ohjeet fysioterapeuttisen tutkimisen perusteella
  • Mediracer-tutkimus rannekanava-oireyhtymän diagnostiikan tukena

 

Akuutti tule-vastaanotto

  • Akuutti tule-vastaanotto (tuki- ja liikuntaelin-
    vastaanotto), selkä-, niska-, olka-, kyynärpää-, ranne- ja alaraajaoireisille. Vastaanotto tukee työntekijän fyysistä työkykyä tarkoituksen-mukaisten ohjeiden ja omahoidon kautta.

 

 Fyysisen kunnon testaus

  • Tavoitteena on antaa työntekijälle testien perusteella henkilökohtaiset ohjeet fyysisen kunnon ylläpitämiseen ja parantamiseen työn kuormitustekijät ja vaatimukset huomioiden (polkupyöräergometritestaus, lihaskunto-, liikkuvuus- ja tasapainotestit työn fyysisten vaatimusten mukaan)