Terveystarkastukset

Palvelut / Terveystarkastukset

Terveystarkastukset

Työterveystarkastusten tavoitteena on terveyden ja työ- ja toimintakyvyn arviointi, ylläpitäminen, edistäminen sekä työperäisten sairauksien ehkäisy ja oireiden tunnistaminen.
Terveystarkastukset mahdollistavat varhaisen hoidon tai kuntoutuksen käynnistämisen. Lisäksi terveystarkastuksissa käsitellään tietoa työstä, työolosuhteista ja työyhteisön toimivuudesta ja muutoksista sekä ohjataan turvallisiin työtapoihin. Myös tukeminen terveellisiin elintapoihin on edelleen tärkeää.

Terveystarkastuksen tekee työterveyshoitaja ja/tai työterveyslääkäri, jotka tarvittaessa ohjaavat työntekijän työfysioterapeutin ja/tai työterveyspsykologin tarkastukseen.

Työhöntulotarkastuksen esihaastattelulomake (käsin täytettävä)

Työhöntulotarkastuksen esihaastattelulomake (sähköisesti täytettävä)

Medical Report Form/Occupational Health (print out and fill by hand)

Medical Report Form/Occupational Health (electronic form)