Maatalousyrittäjät

Palvelut / Maatalousyrittäjät

Työterveyshuollon palvelut
maatalousyrittäjille             

Terveystarkastukset                                              

Työterveyshoitaja tekee perusterveyden kartoituksen; mm. haastattelu, pituus, paino, painoindeksi, verenpaine, kuulo, näkö, keuhkojen toimintaa mittaava tutkimus, rokotukset ja tarpeelliset
laboratoriokokeet.

Tilakäynti

Tilakäynneillä ja sinua haastattelemalla tutustutaan työoloihisi, arvioidaan työsi kuormittavuutta, tapaturmariskejä ja altisteita sekä mitataan mm. melua, valaistusta ja kaasuja. 

Tilakäynti tehdään jokaiselle työterveyshuoltoon äskettäin liittyneelle tilalle ja tämän jälkeen se uusitaan neljän vuoden välein, tarvittaessa useamminkin työolosuhteiden muuttuessa. Tilakäyntien välillä käydään yhdessä läpi tilan työolosuhteet keskustelemalla niistä terveys-tarkastusten yhteydessä. Terveystarkastukset tehdään noin kahden vuoden välein.

Sairaanhoito

Sinulla on mahdollisuus saada yleislääkäritasoiset sairaanhoitopalvelut työterveyshuollosta, jos olet sopinut ennalta ehkäisevästä työterveyshuollosta. Merkittävä etu on, että työterveyshuollon ammattilaiset osaavat heti arvioida työsi osuutta sairastumiseesi ja mahdollinen sairausloman pituus voidaan mitoittaa työsi vaativuuden mukaan. Myös kuntouttavat toimenpiteet voidaan aloittaa viipymättä. Työterveyshuollon kautta voi päästä kuntoutukseen.

Muut palvelut