Suomalaista palvelua lippu ISO 9001 -laatusertifikaatti
Etusivu

arkisto

Etusivu / arkisto
Ajatuksia etätyön toteutumisesta

Ajatuksia etätyön toteutumisesta

Työnantajan tehtävänä on varmistaa: Riittävät teknologiset välineet ja valmiudet etätyön tekemiseen.Riittävät ohjeet työn sisällöstä ja priorisoinnista. Työntekijä Valmistaudu: työvälineet  ja seuraavan työpäivän aikataulut ja tarvittavat tiedot selvillä.Ilmoita...
Etätyöpisteen ergonomia, palautumisen keinot

Etätyöpisteen ergonomia, palautumisen keinot

Mitä ergonomia on? Ergonomian avulla työ, työvälineet, työympäristö ja muu toimintajärjestelmä sopeutetaan vastaamaan ihmisen ominaisuuksia  ja tarpeita. Ergonomian avulla parannetaan ihmisen turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä järjestelmien...
RESILIENSSISTÄ eli muutoksen kohtaamisen taidosta

RESILIENSSISTÄ eli muutoksen kohtaamisen taidosta

Resilienssi eli muutosten kohtaamisen taito on kaikkea toimintaa, joka tukee sopeutumista ja pärjäämistä uusissa ja haasteellisissa olosuhteissa. Tällaisessa haasteellisessa poikkeusolosuhteessa olemme nyt maailmanlaajuisesti ja valtakunnallisesti. Tulevaisuutta voi...
Koronaviruksesta

Koronaviruksesta

Työterveys Wellamoon on viime päivinä tullut paljon kysymyksiä asiakkailta koskien koronavirusta. Siihen liittyen suosittelemme seuraamaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedotuksia, joissa on päivitetty ajankohtainen tieto asiaan liittyen. Mikäli henkilö...
Kognitiivisesta ergonomiasta

Kognitiivisesta ergonomiasta

Nykyään lähes kaikessa työssä on mukana vuorovaikutusta tietoteknisten välineiden kanssa.Kognitiivisessa ergonomiassa tarkastellaan työntekijän vuorovaikutusta toimintajärjestelmien kanssa tiedonkäsittelyn näkökulmasta. Työn ja tekniikan vaatimuksia arvioidaan...
Työterveyshuollon ABC Työterveys Wellamossa

Työterveyshuollon ABC Työterveys Wellamossa

Jokaisella työnantajalla on lain määrittämä velvollisuus järjestää työterveyshuolto työntekijöilleen. Tästä tehdään työnantajan ja työterveyshuollon välinen allekirjoitettava sopimus. Lisäksi laaditaan työterveyshuollon toimintasuunnitelma yhteistyössä, missä...