Suomalaista palvelua lippu ISO 9001 -laatusertifikaatti
Etusivu

Tiedotteet

Etusivu / Tiedotteet / Työterveyshuoltolaki muuttuu 1.1.2022; työfysioterapeutit ovat jatkossa työterveydessä ammattihenkilön asemassa

Käytännössä työterveyshuoltolain muutos tarkoittaa sitä, että ensi vuoden alusta alkaen työfysioterapeutin vastaanotolle ei tarvita enää työterveyslääkärin tai –hoitajan erillistä tarvearviota tai lähetettä, vaan jokainen asiakas voi hakeutua suoraan työfysioterapeutin vastaanotolle, kun on tarkistanut oikeutensa omalta työpaikalta käyttää työfysioterapiapalveluja. ​Muutos parantaa työfysioterapeuttien itsenäisen toiminnan mahdollisuuksia myös työpaikkatoiminnassa ja muutoksen tavoitteena onkin tehostaa ​tuki- ja liikuntaelinoireisen asiakkaan ohjauksen oikea-aikaisuutta, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta, jotta TULE-vaivojen riittävän tehokasta ennaltaehkäisyä voidaan tällä tavalla hyödyntää. Muutoksesta hyötyvät sekä asiakkaat että asiakastyöpaikat!

Työterveyssihteeri ohjaa asiakasta seuraavasti ajanvarauksessa tehtyjen kysymysten perusteella:

Työfysioterapeutin Akuutti tuki- ja liikuntaelinvastaanotto on akuutin tule-vaivan ohjausta ja neuvontaa. Asiakkaat ohjataan vastaanotolle äkillisissä vaivoissa, joissa kaivataan apua ja ohjausta siihen, miten ja millä keinoin akuutti vaiva parhaiten kuntoutuu. 

Työfysioterapian kiireettömällä vastaanotolla keskitytään ennaltaehkäisevään ohjaukseen ja neuvontaan, jolloin työhön liittyviä liikkeitä, vastaliikkeitä, palautumiskeinoja ja omahoitoa ohjeistetaan fyysisen kuormituksen keventämiseksi. Lievästi tule-oireinen asiakas voi hakeutua työfysioterapeutille, kun vaiva ei vielä haittaa merkittävästi työn tekemistä tai arkea. Työfysioterapian kiireettömiä aikoja voi varata jatkossa myös netin verkkoajanvarauksen kautta.