Suomalaista palvelua lippu ISO 9001 -laatusertifikaatti
Etusivu

Uutiset

Etusivu / Uutiset / Työterveys Wellamon uusi johtava ylilääkäri Risto Raivio esittäytyy

Olen 57-vuotias yleislääketieteen erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori. Aloitin työni Työterveys Wellamo Oy:n johtavana ylilääkärin 14.9.2020.

 Olen toiminut lääkärin työssä noin 30 vuotta. Johtamis- ja kehittämistehtävissä olen ollut noin 18 vuoden ajan. Olen koko työurani toiminut aktiivisena kehittäjänä ja vaikuttajana omassa työyhteisössäni ja valtakunnallisissa yhteistyöhankkeissa.

Työterveyshuollossa minulle tärkeitä arvoja ovat asiakaskeskeisyys ja moniammatillisuus.  Palvelujen tuottamisessa minulle merkityksellisiä asioita ovat hyvä hoidon laatu, saatavuus ja saavutettavuus. Pidän tärkeänä myös hoidon jatkuvuutta ja suunnitelmallisuutta.

Terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen ovat hyvän työterveyshuollon perusta.  Näiden lisäksi oikein ajoitettu kuntoutus, omahoidon ja arjessa pärjäämisen tuki antavat mahdollisuuden tuottaa laadukkaita työterveyspalveluita.

Mitä varhemmin asiakkaiden tarpeet voidaan tunnistaa ja ongelmiin tarjota apua, sitä kustannustehokkaammin ja laadukkaammin voimme tuottaa palveluja asiakasyrityksillemme ja omistajakunnillemme.

Haluan toimia Työterveys Wellamo Oy:n johtajavana ylilääkärinä työtekijöitämme ja asiakaitamme kuunnellen, arvostaen ja yhdessä kehittäen.  Tavoitteeni on auttaa työyhteisöäni ja asiakkaitamme pysymään terveinä ja hyvinvoivina.