Suomalaista palvelua lippu ISO 9001 -laatusertifikaatti
Etusivu

Blogit

Etusivu / Blogit / Keinoja poikkeusolojen aiheuttaman huolen lievittämiseen

Huoli tai ahdistus, jonka koronavirukseen liittyvät uutiset ja muutokset aiheuttavat, on luonnollinen reaktio tässä poikkeustilanteessa. Huoli korostuu erityisesti silloin, jos elämässä on samanaikaisesti jokin muu kuormittava tekijä.

Epävarmuus tulisi hyväksyä poikkeustilanteeseen kuuluvana osana. Epävarmoissa olosuhteissa voi pyrkiä tunnistamaan ne asiat, joihin itse voi vaikuttaa ja toimia niiden mukaan. Alkoholin tai muiden päihteiden käyttö vahvistaa helposti entisestään ahdistunutta oloa.

Etsi ja usko vain luotettavaa tietoa

Keskity laadukkaiden tietolähteiden seuraamiseen. Luotettavaa ajankohtaista tietoa löydät ainakin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivuilta.
Uutisia on tärkeä seurata, mutta jos stressaannut tai ahdistut, rajoita uutisten seuraamista. Työnantajasi antamia tietoja ja ohjeita tulee tietysti seurata.

Mahdollisimman tavanomaisen arjen eläminen

Pyri elämään mahdollisimman tavanomaista arkeasi – unohtamatta viranomaisten tai työantajan antamia rajoituksia. Säännöllinen arjen rytmi: ateriarytmi, ulkoilu, uni.

Armoa itselle ja muille

Jokainen meistä kohtaa kriisitilanteen yksilöllisesti omasta elämäntilanteestaan ja voimavaroistaan käsin.
Poikkeustilanteessa myötätuntoinen ja ymmärtäväinen suhtautuminen – sekä itseen että muihin – on oleellista. Nyt ei ole sankaritekojen aika: tavoitteiden ja tekojen priorisointi on tärkeää.

Selvitä itsellesi, mihin voit vaikuttaa ja toimi sen mukaisesti.

Ei kannata murehtia sellaisista asioista, joihin sinulla ei ole vaikutusmahdollisuutta. Tee se, mitä voit, esimerkiksi:

  • Noudata työnantajasi ja viranomaisten neuvoja ja ohjeistuksia.

Puhelin ja muut yhteydet toimivat

Stressaavissa tilanteissa yhteys läheisiin ihmisiin tukee ja rauhoittaa.  Voit oppia uusia tapoja yhteydenpitämiseen: mm. videoyhteydet, sosiaalisen median kanavat.

Psyykkistä tukea on saatavilla

Jos huolet alkavat vaivata mieltä jatkuvasti, kannattaa hakeutua työterveyshoitajan tai työterveyspsykologin vastaanotolle keskustelemaan. Työterveyspsykologille pääsee työterveyshoitajan ja -lääkärin tarvearvion kautta. Etävastaanotto on mahdollinen puhelimen tai eWellamon kautta.

Koronavirukseen liittyvät huolet

Aikaisemmat samankaltaiset tilanteet, kuten SARS-viruksen leviäminen vuonna 2003, ovat lisänneet psyykkistä oireilua, kuten masennusta, ahdistusta.  Virukseen sairastuneet, virusaltistuksen vuoksi eristykseen joutuneet tai sairastuneita hoitavat ovat muita alttiimpia psyykkiselle stressille ja saattavat tarvita erityistä tukea. 
Koronaviruksen vuoksi lähitulevaisuuteen liittyy epävarmuuksia, jotka voivat liittyä esimerkiksi:

  • terveyteen – omaan tai läheisten
  • omaan työhön tai työtilanteeseen
  • oman tai lähipiirin jaksamiseen ja hyvinvointiin poikkeustilanteessa
  • epidemian talousvaikutuksiin, työtilanteeseen

Työtehtävästä ja -roolista riippuen mahdollisuudet vaikuttaa esimerkiksi oman työn tai työpaikan tilanteeseen ovat erilaiset. Epävarmassa tilanteessa kannattaa keskittyä päivittäisiin työtehtäviin ja niiden hyvään hoitamiseen. On tärkeää keskittyä ylläpitämään omalta osaltaan rauhallista ja myönteistä ilmapiiriä työpaikalla.

Lahdessa 18.5.2020

Riitta Veijalainen
vastaava työterveyspsykologi