Suomalaista palvelua lippu ISO 9001 -laatusertifikaatti
Etusivu

Blogit

Etusivu / Blogit / Akuutti tule (tuki- ja liikuntaelin) -vastaanotosta paljon hyötyä asiakaskokemustemme perusteella

Työterveys Wellamo Oy:ssä on ollut mahdollista päästä työfysioterapeutin akuuttivastaanotolle vuodesta 2014 saakka. Toiminta on sen jälkeen laajentunut koskemaan kaikkia tuki- ja liikuntaelinongelmia, jonka johdosta asiakas voi päästä työfysioterapeutin vastaanotolle jopa samana päivänä, kun hän soittaa ajanvaraukseen.

Akuutti tule -vastaanoton keskeisenä tavoitteena on asiakkaan hyvä kliininen tutkiminen, informointi ja ohjaus lääkkeettömään kivun hoitoon ja omatoimiseen harjoitteluun varhaisessa vaiheessa. Tavoitteena on myös nopea kuntoutustoimenpiteiden käynnistäminen toiminta- ja työkyvyn palauttamiseksi. Asiakkaalle suoritetaan työstä poissalon tarpeen ja tarvittaessa lääkärin vastaanoton tarpeen arvio jatkoksi.

Työterveys Wellamo Oy:ssä kaikki työfysioterapeuttimme ovat saaneet täydennyskoulutusta Akuutti tule -vastaanottoa varten. Palaute toiminnasta on ollut hyvää ja asiakkaat ovat kokeneet tulleensa kuulluiksi. Asiakkaamme ovat olleet erityisen tyytyväisiä työfysioterapeutilta saatuihin konkreettisiin ohjeisiin, jolloin kuntoutuminen on päässyt nopeasti käyntiin oikeilla ohjeilla. Tällöin vaiva ei niin herkästi pitkity ja voidaan tukea asiakkaan mahdollisimman nopeaa työhön paluuta. Tämä säästää myös sairausloman pitkittymisestä johtuvia kustannuksia.

Alla tiivistettynä työfysioterapeutin tunnin Akuutti tule -vastaanoton sisältö:

  • Asiakkaan tilanteen kuuntelu ja työn luonne
  • Tarkoituksenmukaiset omaohjeet fysioterapeuttisen tutkimisen perusteella
  • Omahoitoa tukevat toimet ja harjoitteet
  • Korvaavan työn mallin huomioiminen työpaikoilla, joilla se on voimassa
  • Käyntitodistus asiakkaalle työpaikkaa varten tarvittaessa: (suositus työstä poissaolosta 1 – 5 työpäivää), työntekijä toimittaa todistuksen esimiehelleen, joka myöntää sairausloman

Kiitos kaikille Akuutti tule -vastaanottoa koskevaan kyselyyn vastanneille.

Oheisesta linkistä voit lukea Akuutti tule -vastaanotoilla käyneiden kokemuksia 11 – 12/2019 tehdyn kyselymme perusteella:

Akuutti tule -vastaanotto -kysely, loppuraportti 2019

Lahdessa 10.1.2020

Minna Kinnunen
vastaava työfysioterapeutti