Suomalaista palvelua lippu ISO 9001 -laatusertifikaatti
Etusivu

Uutiset

Etusivu / Uutiset / Työterveyshuollon korvaaminen muuttuu

Muutos astuu voimaan 1.1.2020. Uudistus koskee rahoituksen muutosta ja kannustaa ennaltaehkäisevän ja työkykyä tukevan työn lisäämiseen työpaikoilla.

Kelan korvausluokkaan I kuuluvat ehkäisevän ja työkykyä ylläpitävän työterveyshuollon palvelut ja korvausluokkaan II sairaanhoito.

Kummallakin luokalla on ollut oma laskennallinen kustannusten korvaamisen enimmäismäärä. Jatkossa korvausluokilla on yksi yhteinen enimmäismäärä ja ensisijaista korvaamisen kannalta on ennaltaehkäisevä ja työkykyä tukeva toiminta.

Enimmäismäärä voidaan korvata kokonaan ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista, ja sairaanhoidon kustannuksia korvataan enintään 40 % yhteisestä enimmäismäärästä.

Muutosta sovelletaan ensimmäisen kerran siihen työnantajan tilikauteen, josta yli puolet on vuoden 2020 puolella.

Korvattavan toiminnan sisältöön ei ole tiedossa merkittäviä muutoksia. Yrittäjien ja muiden omaa työtään tekevien työterveyshuollon korvaaminen säilyy toistaiseksi entisellään.

Työterveysyhteistyön ja ennakoivan toiminnan lisääminen ja vaikuttavuus ovat olleet jo pitkään Työterveys Wellamon tavoitteena.

Yhdessä asiakkaidemme kanssa olemme asettaneet tavoitteeksi kääntää painopistettä sairaanhoidosta ennakointiin ja työkyvyn tukemiseen ja tätä työtä jatkamme. Lisätietoa korvausuudistuksesta löytyy Kelan sivuilta ja seuraavasta linkistä: Linkki