Suomalaista palvelua lippu ISO 9001 -laatusertifikaatti
Etusivu

Blogit

Etusivu / Blogit / Hyvällä mielellä vuoteen 2019

Monet meistä tekevät uuden vuoden lupauksia. Yksi lupaus voisi olla miettiä, mitä annan tälle työyhteisölle ja mitä toivon itse saavani siltä.

Hyvä mieli ja työn ilo harvoin tipahtavat meille taivaasta. Meillä itsellämmekin on osuus sen syntyyn ja ylläpitämiseen.

Onnea on saada mukavat ja ammatillisesti taitavat työkaverit ja olla myös itse tätä kaikkea muille.

Sosiaalisen tuen on todettu olevan yksi tärkeä tekijä työssä jaksamisen ylläpitäjänä. Itseltään on viisasta ajoittain kysyä, miten tulen toimeen toisten kanssa. Jos vuorovaikutuksessa on kehittämisen varaa, niin mitä voin itse tehdä asian parantamiseksi. Oman mielen sisäistä kehityskeskustelua voi käydä useammin kuin työpaikan virallisia kehityskeskusteluja.

Monilla työpaikoilla keskustellaan ja kehitetään työelämän pelisääntöjä. Parhaimmillaan ne ovat työyhteisön itse rakentamia, riittävän konkreettisia ja kaikkien tiedossa. Ne ovat työyhteisön tanssiaskelia, joiden mukaan jokainen toimii. Mitä pelisääntöjä työyhteisöllä voisi olla liittyen hyvän mielen ylläpitämiseen? Mitä hyvä mieli tarkoittaa meidän työpaikassamme? Miten se näkyy ja tuntuu arjen työn sujumisessa?

Sen lisäksi että huolehdin omasta jaksamisestani ja hyvästä mielestäni, työn ja työpaikan osuus on tärkeä. Hyvä mieli tarvitsee kaverikseen tolkullisen työmäärän, tarvittavan ajan työn tekemiseen, johdon, esimiehen ja työkaverien tuen.

Johdon, esimiehen ja työkavereilta saatu tuki on totta vasta, kun se näkyy pieninä ja suurina arjen tekoina. Myös oma hyvä mieleni ja työn iloni on totta vasta, kun muutkin sen huomaavat.

Tsemppiä kaikille meille!

Talviterveisin

Riitta Veijalainen
vastaava työterveyspsykologi