Suomalaista palvelua lippu ISO 9001 -laatusertifikaatti
Etusivu

Blogit

Etusivu / Blogit / Mitä on työfysioterapeutin tule (tuki- ja liikuntaelin)-akuuttivastaanotto?

Työfysioterapeutin akuuttivastaanotto on tarkoitettu olka-, selkä- ja niskaoireisille työntekijöille, jotka tarvitsevat ohjausta ja neuvontaa akuutissa kipuvaiheessa.

Miten työfysioterapian tule-akuuttivastaanotto toimii?

Asiakas soittaa Työterveys Wellamo oy:n ajanvaraukseen ja työterveyssihteeri haastattelee asiakasta. Työterveyssihteeri välittää tiedon työterveyshoitajalle, joka soittaa asiakkaalle takaisin ja arvioi puhelimitse asiakkaan ajantarvetta (varataanko aika työterveyslääkärille vai työfysioterapeutille).

Työfysioterapeutin tunnin kestävä akuuttiaika toteutuu saman päivän aikana. Ennen työfysioterapeutin vastaanottoa asiakas täyttää esitietolomakkeen.

Työfysioterapeutin akuutti tule-vastaanottokäynti koostuu asiakkaan haastattelusta ja fysioterapeuttisesta tutkimisesta, omaharjoittelun ohjaamisesta ja kipua helpottavien asentojen ja liikkeiden ohjauksesta. Mukana on myös manuaalista rentouttelua, kinesioteippausta, hengitys- ja rentousharjoituksia.

Työfysioterapeutti huomioi jo alkuvaiheessa asiakkaan työnkuvan ja tekee ohjausta tarvittaessa työliikkeistä jo ensimmäisellä käyntikerralla. Joissakin tapauksissa on tarpeen sopia ergonomiakäynnistä jatkoksi työpaikalle. Ensimmäisellä vastaanottokäynnillä sovitaan myös seuranta-ajasta työfysioterapeutin vastaanotolle uudelleen. Seurantakäyntejä voi olla kahdesta kolmeen. Asiakas voi myös ohjautua vaihtoehtoisesti jatkossa työterveyden ryhmään (selkä-, niska- tai olkaryhmä) tai jatkokäynnille työterveyslääkärille. Tällä tavoin asiakkaan työkyvyn palautumista voidaan tukea riittävästi ja tarkoituksenmukaisesti.

Asiakkaan kipulääkitysasioissa työfysioterapeutilla on mahdollisuus tarvittaessa konsultoida lääkäriä.

Asiakkaan oma aktiivinen ote kuntoutumisessa ja tarkoituksenmukaiset ohjeet säännöllisesti tehtyinä ovat avainasemassa, jotta työkyky palautuu. Tämä uudenlainen toimintatapa tukee asiakkaan nopeaa työhön paluuta ja säästää siten myös kustannuksia, jotka syntyvät pitkittyneistä sairauspoissaoloista.

Ylilääkärin näkökulma:

Jo useamman vuoden käytössä ollut toimintamalli on osoittautunut sekä henkilöstön, että asiakkaan kannalta hyväksi työvälineeksi.

Tämä toimintamalli on mahdollistanut nopean, riittävän pitkän ja asiantuntevan asiakasohjauksen heti alkuvaiheen tilanteissa. Asiakkailla on usein epävarmuutta ja jopa pelkoa siitä, mitkä ovat oikeat toimintamallit ja harjoitteet omahoitoon, ja tällä tavoin he saavat heti kattavan ohjauksen siitä miten toimia. Tähän ei muiden ammattiryhmien kuin fysioterapeuttien ammattitaito ja ajankäyttö ole ollut riittävää. Näin muiden ammattiryhmien työpanosta vapautuu muuhun toimintaan.

Alkuun aloitettu selkäpotilaan akuuttivastaanotto on nyt laajentunut hyvien kokemusten myötä koskemaan myös akuutti niska- tai olkapääkipua kokeviin asiakkaisiin ja toiminta on jo vakiintunut erinomaiseksi työkaluksi näiden asiakkaiden auttamiseen.

Minna Kinnunen ja Satu Nevalainen