Suomalaista palvelua lippu ISO 9001 -laatusertifikaatti
Etusivu

Uutiset

Etusivu / Uutiset / Työterveyshuollon vaikuttavuutta tehostetaan tutkimuksen avulla

Työterveys Wellamo on mukana ESR-rahoitteisessa hankkeessa, jossa työkyvyn tukemiseen työterveyshuollon sairaanhoidossa kehitetään uutta toimintamallia:

–  Nykytilanteessa tieto ei liiku riittävästi työterveyshuollon sairaanhoidon ja työkyvyttömyyttä ehkäisevän toiminnan välillä.  Näiden toimintojen tehokkaammalla koordinaatiolla sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyttä voitaisiin vähentää, toteaa työterveyshuollon ja työlääketieteen professori ja hankkeen johtaja Jukka Uitti Tampereen yliopistosta.

Tampereen yliopiston ja Työterveyslaitoksen yhteinen Työterveystoiminnan Vaikuttavuus ja Indikaattorit (TTAVAIN) -tutkimus- ja kehityshanke alkoi keväällä 2016. Mukana tutkimus- ja kehittämistyössä ovat Dextra Työterveys, Työterveys Wellamo ja Itä-Suomen yliopisto.

Hankkeessa kehitetään toimintamalli, jonka avulla parannetaan työterveyshuollon sairaanhoidon ja muun ennaltaehkäisevän toiminnan yhteisvaikutusta. Tavoitteena on, että työterveyshuollon sairaanhoidossa arvioitaisiin ja kirjattaisiin nykyistä selkeämmin se, liittyvätkö yksittäisen asiakkaan oireet työhön ja onko niillä vaikutusta hänen työkykyynsä. Tietoja voitaisiin käyttää hyväksi ennaltaehkäisevässä toiminnassa yhteistyössä työpaikkojen kanssa.

Tavoitteena on tarkastella työterveyshuollon toiminnan, sairauspoissaolojen ja työterveyshuollon palveluita paljon käyttävien yhteyttä työkyvyttömyyseläkkeiden määrään. Pidemmällä tähtäimellä halutaan tarkastella, vaikuttaako työhön liittyvien sairauskäyntien tarkempi arviointi työterveyshuollon toimintaan, sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyseläkkeisiin.

Hankkeen toisessa osiossa rakennetaan työterveysyhteistyöhön vaikuttavuusmittareita ja hyviä käytäntöjä. Työterveysyhteistyötä kehitetään työpaikkojen ja niiden työterveyshuoltojen kanssa. Sen jälkeen testataan ja arvioidaan indikaattoreita.

Hanken tuloksena rakentuvat vaikuttavuusindikaattorit työterveysyhteistyön vaikuttavuuden mittaamiseen sekä työterveyshuolloille että työpaikoille ja päivitetyt toiminnan laadun kriteerit. Lisäksi tuloksena on konkreettisia käytäntöjä tulokselliseen ja vaikuttavaan työterveysyhteistyöhön.

Työterveyslaitoksen osahankkeen vetäjä, kehittämispäällikkö Hanna Hakulinen toteaa, että yhteistyö yritysten kanssa on työterveyshuollon keskeistä toimintaa ja sillä on suora yhteys vaikuttavuuteen. Indikaattoreiden avulla voidaan mitata työterveysyhteistyön vaikuttavuutta ja kehittää yhteistyötä entistäkin enemmän työpaikkojen tarpeita palvelevaksi.

Tutkimus- ja kehityshanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja ohjaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Väliaikatuloksia saadaan vuonna 2017 ja hanke päättyy vuonna 2018.

Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja indikaattorit -sivusto:
http://www.uta.fi/ttavain

Lisätietoja:
Projektipäällikkö, MA, PhD Salla Atkins, 050 318 7787, salla.atkins@uta.fi
Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikkö
Projektin johtaja, professori Jukka Uitti, 050 318 7359, jukka.uitti@uta.fi
Osahankkeen johtaja, kehittämispäällikkö Hanna Hakulinen, 043 824 1072, hanna.hakulinen@ttl.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 23.11.2016