Valitse sivu
Suomalaista palvelua lippu ISO 9001 -laatusertifikaatti

Työterveys Wellamo

Tiedotteet

Tiedotearkisto

 

Työterveys Wellamo Oy:n toiminta on päättynyt 28.3.2024.

Kiitämme yhteistyöstä ja toivotamme asiakkaillemme menestystä tulevaisuudessa!

Työnantajat voivat tehdä sopimuksen haluamansa palveluntuottajan kanssa työterveyspalvelujen tuottamisesta, mutta mikäli työnantaja haluaa järjestää palvelun hyvinvointialueen kilpailuttaman palveluntuottajan kanssa, niin oheisessa linkissä lisätietoa tästä: https://www.paijatha.fi/alueen-yritysten-ja-yrittajien-lakisaateisten-tyoterveyshuollon-palvelujen-tuottaja-vaihtuu/

 

Työnantajille huomioitavia asioita Työterveys Wellamon toiminnan päättyessä

Tiedotettahan omaa henkilökuntaanne uudesta palveluntuottajastanne sekä

  • että Työterveys Wellamon lähetteillä ei voi käydä tutkimuksissa esim. laboratorio-, kuvantamistutkimuksissa tai erikoislääkärikonsultaatioissa.
  • että mahdollisissa keskeneräisissä työkykyasioissa työntekijä ottaa itse yhteyttä uuteen työterveyshuollon palveluntuottajaan tai keskustelee jatkotoimista yhdessä työantajansa kanssa.

 

 

 

kukat

Arkistointi ja rekisterinpitäjyys Wellamon toiminnan päätyttyä

Työterveys Wellamo Oy:n rekisterinpitoon kuuluvat sähköiset ja paperiset potilasasiakirjat toimitetaan Kelaan säilytettäväksi. Asiakirjat siirtyvät Kelan ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueen yhteisrekisterinpitäjyyteen.

Kela vastaa asiakirjojen turvallisesta säilyttämisestä ja hävittämisestä sekä vastaa yhteydenottoihin tietopyyntöjen osalta toimittaen ne toteuttavaksi Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle.

Työnantaja- ja yritystiedot arkistoidaan Lahden kaupungille.

Ennen arkistojen siirtoa Kelaan ja Lahden kaupungille, voi asiakirjoihin liittyen olla Työterveys Wellamoon yhteydessä sähköpostitse info@tyoterveyswellamo.fi .